Beroepscode en klachtenprocedure

Esther Karrenbelt, Eefde   06 282 79 228

speltherapie de droomboom

Beroepscode & klachtenprocedure

Speltherapie werkt volgens de beroepscode van de FVB Mocht er iets misgaan dan wordt ernaar gestreefd om dit samen met u op te lossen. Wanneer u zich onvoldoende gehoord of gesteund voelt, kunt u een klacht indienen. Zie hiervoor de klachtenprocedure van de FVB of de klachtenregeling het NIBIG met betrekking tot de WKKGZ.

footer-speltherpie-droomboom