DE SPELKAMER

Esther Karrenbelt, Eefde   06 282 79 228

speltherapie-de-droomboom

De spelkamer

Speltherapie vindt plaats in een spelkamer. Dit is een ruimte die ingericht is om te kunnen spelen. Er ligt allerlei spelmateriaal, zodat uw kind zijn verhaal kan uitspelen dat past bij zijn eigen belevingswereld. Door spel leert uw kind ervaringen te verwerken. Uw kind kan nieuw gedrag uitproberen en oefenen. Het spel wat daarbij gespeeld wordt heet verbeeldend spel.

Uw kind heeft in de spelkamer de keuze waarmee het wil spelen. Een enkele keer, als dit nodig is voor het therapieproces, kan het voorkomen dat ik een spel kies. Dit gebeurt altijd in overleg met uw kind, zodat de vertrouwensrelatie en de veiligheid van de spelkamer niet geschaad wordt.

 

footer-speltherpie-droomboom