Esther Karrenbelt

Esther Karrenbelt, Eefde   06 282 79 228

speltherapie-de-droomboom

Voorstellen

Mijn naam is Esther Karrenbelt. Ik ben de eigenaar van Speltherapie de Droomboom.
Behalve speltherapeut ben ik ook leerkracht in het basisonderwijs. Het lesgeven vind ik leuk, maar ik miste ook iets. Als leerkracht zag ik hoe kinderen soms worstelden met zichzelf, wat zich uitte in sociaal emotionele problemen en/of leerproblemen. Tot op een zekere hoogte kon ik hen als leerkracht helpen, maar dat vond ik onvoldoende. Als speltherapeut is dit anders. Ik vind het fijn dat ik als speltherapeut één op één met een kind kan werken, dat ik het kind de ruimte en tijd kan geven om er te mogen zijn en om samen te mogen zoeken naar zijn kansen om zo zijn ontwikkeling weer op gang te kunnen helpen. Een positieve insteek, daar kan zoveel mee bereikt worden!

Ik vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen en te verdiepen in onderwerpen die ik tegenkom in mijn praktijk. Dit betekent dat ik jaarlijks na-en bijscholingen volg en met collega speltherapeuten in een intervisiegroep kennis deel.

Ook ben ik lid van het register vaktherapie, een register dat toezicht houdt op het kwaliteitsniveau van de vaktherapeut. Tevens ben ik als speltherapeut aangesloten bij de Nederlandse vereniging van speltherapeuten (NVVS), welke aangesloten is bij de beroepsvereniging Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB).

Mijn opleidingen:

  • Lerarenopleiding basisonderwijs PABO 2012
  • Master Special Educational Needs: speciaal onderwijs 2014
  • Post HBO Speltherapie 2017
  • Psychosociale basiskennis 2018
speltherapie-de-droomboom
footer-speltherpie-droomboom