Speltherapie

Esther Karrenbelt, Eefde   06 282 79 228

pop-speltherpie-droomboom

Speltherapie

Wat is speltherapie?
Voor kinderen is het vaak moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Wat een kind niet goed onder woorden kan brengen, kan het wel in spel laten zien. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. In spel is alles mogelijk en is er geen goed of fout.  Spel is de “taal” van het kind.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4-12 jaar, waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen. Therapeutisch spel biedt kinderen de kans om inzicht te krijgen in hun gedachten en gevoelens. In speltherapie leert een kind zelfrespect, dat alle gevoelens er mogen zijn, gevoelens te uiten, eigen verantwoordelijkheid te nemen, problemen op te lossen, zelfcontrole, zelf acceptatie, keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor dragen. Hierdoor kunnen kinderen emotioneel en cognitief nieuwe inzichten verwerven, waardoor zij weer in hun kracht komen te staan.

Het einddoel van speltherapie is altijd dat het kind, in samenwerking met het gezin, op eigen kracht weer verder kan.

footer-speltherpie-droomboom