Werkwijze

Esther Karrenbelt, Eefde   06 282 79 228

pop-speltherpie-droomboom

Werkwijze

Hoe ziet speltherapie eruit?

Aanmelding
Wanneer u denkt dat speltherapie kan helpen voor uw kind, kunt u contact met mij opnemen. Ook kan het zijn dat u bent doorverwezen door uw huisarts, de school van uw kind of door maatschappelijk werk.
Samen bespreken we wat uw hulpvraag is, waarna ik bekijk of de problematiek binnen de kaders van speltherapie past. Ook leg ik u de werkwijze van speltherapie uit.

Intakegesprek
Als de hulpvraag aansluit bij de werkwijze van speltherapie maken we een afspraak voor een intakegesprek. In het intakegesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind, waar uw kind tegen aanloopt en of er wellicht belangrijke gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Samen zullen we de hulpvraag in het intakegesprek verhelderen.
Ook krijgt u een informatieboekje voor uw kind mee om thuis samen te lezen. Hierin wordt in kindertaal uitgelegd wat speltherapie is, wie de speltherapeut is en hoe de spelkamer eruitziet.

Het is belangrijk dat, indien mogelijk, beide ouders bij het intakegesprek aanwezig zijn. Als ouders bent u voor mij een belangrijke bron van informatie. U kent uw kind het beste en kunt mij helpen een goed beeld van uw kind te krijgen.

Spelobservaties
Speltherapie begint altijd met drie spelobservaties. De spelobservaties zijn bedoeld om het kind beter te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen.
Na de spelobservaties vindt er altijd een oudergesprek plaats waarin ik mijn bevindingen deel. Daarnaast vormen de spelobservaties de basis voor het opstellen van een behandelplan, waarin de doelen voor de therapie worden vastgelegd. Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouder.

De spelsessies
De spelsessies vinden 1x per week plaats, zoveel mogelijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Dit biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid aan kinderen, wat belangrijk is voor het therapeutisch proces. Als speltherapeut volg ik het kind in zijn spel. Ik geef woorden aan het spel van het kind, zodat het kind zich in zijn spel begrepen en gezien voelt. Wanneer het kind dit fijn vindt, speel ik mee. Tijdens het spelen worden er ook interventies gegeven die aansluiten bij de therapiedoelen.

Een spelsessie duurt 45 minuten.

Oudergesprekken
Als ouder heeft u een onmisbare rol in het therapieproces van uw kind. Veranderen kan een kind immers niet alleen, daar heeft het hulp bij nodig. Uw hulp! De oudergesprekken vinden plaats na elke 5 spelsessies. Tijdens de oudergesprekken bespreken we hoe de therapie verloopt en welke ontwikkeling uw kind doormaakt. We bespreken de behoeften van het kind en zoeken samen naar een manier die passend is en werkt. Op deze manier maken we een vertaalslag van de spelkamer naar buiten en zetten we het kind gezamenlijk weer in zijn kracht. Ouders spelen namelijk een belangrijke rol in het slagen van het therapieproces. In deze gesprekken wordt er gekeken naar de (opvoed)vragen die ouders hebben rondom hun kind en krijgen zij handvatten geboden. Daarnaast wordt er besproken welke behoeften het kind heeft en wordt er samen gezocht naar een manier die past en helpt, zodat het hele gezin weer in zijn kracht komt te staan.

Het beëindigen van de therapie
De speltherapie wordt afgebouwd op het moment dat de therapiedoelen zijn bereikt en uw kind en de omgeving voldoende handvatten hebben om zonder therapeutische hulp verder te kunnen.
In onderlinge overeenstemming bepalen we wanneer de therapie wordt afgerond. Het is belangrijk dat na deze overeenstemming een kind in ieder geval nog één keer komt om zijn therapieproces goed af te sluiten.

footer-speltherpie-droomboom